October 14, 2012

Beruk

Maka berkatalah sang pencerita,"kita bukanlah manusia yang masih bercawat merentas sesak hidup di kota. Kita kononnya manusia moden tetapi sebenarnya kita cuma layak memakai cawat dan hidup di hutan, menganggotai kawanan beruk dan sidang rimba."

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...