January 04, 2010

Allah....


Sejak saya mengenal huruf dan boleh membaca, saya telah di ajarkan dan di fahamkan secara jelas, bahawa saya seorang umat Islam yang wajib mengakui bahawa Allah itu Esa, tiada Tuhan selain Allah.Setiap manusia yang mengaku dirinya Islam akan berpegang dengan Keesaan Allah dan tiada agama lain yang suci dan benar melainkan agama Islam.Saya juga percaya dengan sepenuhnya, setiap manusia yang mengakui dirinya seorang penganut agama Islam,yakin dan percaya bahawa Allah itu tidak beranak dan di peranakkan dan tiada sekutu bagiNya.
Sedikit dewasa, saya mula menggali Keesaan Allah melalui bahan bacaan dan ceramah agama.Semakin dalam penggalian ilmu itu, semakin saya mengenaliNya.
Hakikat, bahawa kalimah Allah yang termaktub berulang kali di dalam al-Qur’an
dan al-Sunnah itu sesuatu yang tidak pernah dipertikaikan oleh umat Islam. Ia digelar
sebagai ism al-zat iaitu kata nama yang melambangkan secara langsung zat Allah SWT yang Maha Agung.

Kenapa pula, secara mendadak "mereka"yang bukan Islam ingin menggunakan nama Allah pada akhbar mingguan mereka?Apa mereka juga meyakini dengan hati bahawa Allah itu Esa?Apa mereka juga mengakui Nabi Muhammad itu kekasihNya?
Atau, mereka cuba memporak peranda akidah umat Islam di Malaysia?

Untuk mendalami dengan lebih jelas tentang isu ini, boleh layari blog Faisal Tehrani

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...